Topící se dítě vůbec nemusíte poznat

Tonoucí nekřičí o pomoc